Konstruktiv feedback og forslag

Deltag aktivt i den videre udvikling af SOLnetværket ved at give konstruktiv feedback på hidtidige arrangementer eller kom med forslag til mulige temaer og/eller foredragsholdere for kommende arrangementer.

Nyeste forslag

SOLnetværket | E-Mail: kontakt@SOLnetvaerket.dk |

SOLnetvaerket.dk på Linked In